• +48 665 656 002
 • kontakt@serwis-samochodowy-katowice.pl

Opis zawodu mechanika pojazdów samochodowych

Opis zawodu mechanika pojazdów samochodowych

Zbiór umiejętności pozyskiwanych jakie powinien posiadać każdy dobry mechanik samochodowy.

Każdy mechanik powinien posiadać niezbędny zestaw umiejętności podstawowych:

 • Realizowanie w prawidłowy sposób wszelkich operacji z zakresu obsługi, naprawy, regulacji oraz diagnostyki pojazdów samochodowych
 • Posiadanie stosownych uprawnień do kierowania pojazdami samochodowymi.
 • Prowadzenie weryfikacji poprawności naprawy pojazdu samochodowego i jego poszczególnych elementów
 • Wykorzystywanie przyrządów diagnostycznych w celu ustalenia przyczyn niesprawności w działaniu mechanizmów, układów oraz podzespołów pojazdu.
 • Ocena i weryfikacja części mechanicznych z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu,
 • Ocena i kontrola stanu technicznego samochodu oraz jego poszczególnych podzespołów,
 • Estymacja zapotrzebowania na materiały i serwisowe części zamienne
 • Określanie zużycia płynów eksploatacyjnych pojazdu, smaru, układu hamulcowego i stanu ogumienia
 • Konserwacja i zabezpieczenie pojazdów samochodowych, uwzględniając szczególnie zabezpieczenie przeciwko korozji.
 • Umiejętność czytania schematów montażowych, rysunków technicznych oraz posługiwanie się instrukcjami serwisowymi i obsługowymi.
 • Wykorzystywanie wiedzy pozyskanej poprzez lekturę literatury fachowej.
 • Realizacja samodzielnych szkiców technicznych
 • Opracowanie o planowanie prostych procesów technologicznych
 • Umiejętność udzielania pierwszej pomocy w wypadkach przy pracy oraz wiedza z zakresu ochrony p. poż.

Zakres wymagań psychofizycznych

Każdy mechanik samochodowy powinien:

 • prawidłowym rozwojem psychofizycznym oraz motorycznym, sprawnością fizyczną, wzrokiem o prawidłowej ostrości oraz brakiem deficytów słuchu,
 • spostrzegawczością, opanowaniem, umiejętnością skupienia i koncentracją uwagi

Przeciwwskazania zdrowotne do zawodu mechanika samochodowego:

Istotnym przeciwwskazaniem do pracy w zawodzie są wszelkie zaburzenia neurologiczne: zawroty głowy, niedowłady, zaburzenia widzenia oraz zaburzenia psychiczne. Kolejnym istotną przesłanką dla stwierdzenia przeciwwskazań do wykonywania zawodu jest astma i alergie wziewne na smary, oleje, paliwa i lakiery.

Kwalifikacja zdrowotna do zawodu przeprowadzana jest przez uprawnionego lekarza orzecznika.

admin

Zadzwoń